Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC)

Tanto o Máster en Técnicas Estatísticas como o Doctorado en Estatística e Investigación Operativa están adheridos ao Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) dos centros onde se imparten.

A continuación se amosan as ligazóns correspondentes:Curso 2019/2020
Número total de matriculados 77
Número total de matriculados na USC 44
Número total de matriculados na UDC 23
Número total de matriculados na UVigo 10
Alumnos de novo ingreso 35
Alumnos de novo ingreso na USC 20
Alumnos de novo ingreso na UDC 12
Alumnos de novo ingreso na UVigo 3
Taxa de rendemento do título 16.13
Taxa de éxito do título 16.31
Taxa de abandono (adiantada) do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de abandono 1º ano do Sistema Universitario Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de abandono do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de abandono do Sistema Universitario Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de eficiencia dos graduados no título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de graduación do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Duración media dos estudos Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Alumnos con Bolsas AECID, Fundación Carolina, ... 0
Alumnos matriculados en materias soltas ou outro tipo de máster 2
Alumnos matriculados Formación Complementaria/Acceso Doutorado 0
Alumnos doutro máster 0

Na seguinte ligazón pódense consultar ás definicións usadas para o cálculo destas taxas. Ainda que as definicións refírense aos alumnos da USC, para o cálculo das taxas dos alumnos do Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas usáronse os datos das tres universidades galegas. Pódese descargar no seguinte link o Informe Final de Seguimento del Título do Máster Universitario en Técnicas Estadísticas do curso 2010-11.