Calidade (SGIC)

Tanto o Máster en Técnicas Estatísticas como o Doctorado en Estatística e Investigación Operativa están adheridos ao Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) dos centros onde se imparten. A continuación se amosan as ligazóns correspondentes:

Informes de seguemento

Indicadores de calidade
A través do seguinte desplegable podense consultar os principais indicadores do Título nos últimos anos. 

Curso 2023/2024
Número total de matriculados 100
Número total de matriculados na USC 54
Número total de matriculados na UDC 25
Número total de matriculados na UVigo 21
Alumnos de novo ingreso 47
Alumnos de novo ingreso na USC 20
Alumnos de novo ingreso na UDC 14
Alumnos de novo ingreso na UVigo 13
Taxa de rendemento do título Dato no disponible
Taxa de éxito do título Dato no disponible
Taxa de abandono do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de eficiencia dos graduados no título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de graduación do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Duración media dos estudos Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Alumnos con Bolsas AECID, Fundación Carolina, ... 0
Alumnos matriculados en materias soltas ou outro tipo de máster 0
Alumnos matriculados Formación Complementaria/Acceso Doutorado 0
Alumnos doutro máster 0