Suxerencias, queixas e reclamacións

Se un alumno desexa formular unha reclamación acerca do Programa de Posgrao Interuniversitario de Estatística e Investigación Operativa debe seguir o seguinte procedemento:

  • Formular a súa reclamación ante o coordinador do Programa da universidade na que está matriculado.
  • A comisión formada polos tres coordinadores do Programa resolverá en primeira instancia acerca da reclamación presentada.
  • Se o alumno non está conforme con esta resolución presentará, por escrito, a reclamación no vicerrectorado correspondente da universidade na que está matriculado e seguirá os trámites lexislados por esta universidade.

Contacto - Coordinadores

Nome Cargo Teléfono
Julio González Díaz Coordinador General Máster y de la USC881813207
María Luisa Carpente Rodríguez Coordinador de la UDC(+34)981167000
Leticia Lorenzo Picado Coordinador de la Uvigo(+34)986812443