Admisión e matrícula

Nota: Esta web é só informativa e o proceso de preinscrición e matriculación realízase nas universidades organizadoras do Doutoramento (USC, UDC y UVigo). Por iso, unha información máis precisa e actualizada sobre o calendario, preinscrición, matriculación, listas de admitidos,…. pode atoparse nas webs principais (sección docencia en Programas de Posgrao) de cada unha das tres universidades galegas.

  • Criterios de admisión e selección

Número de prazas de cada Universidade:

  1. Universidade de Santiago de Compostela: 8 prazas.
  2. Universidade de A Coruña: 8 prazas.
  3. Universidade de Vigo: 8 prazas.

Na selección entre os estudantes preinscritos terase en conta: O expediente académico dos solicitantes. A valoración global do currículo do solicitante. Nos casos que así o requiran, entrevistarase os solicitantes de admisión para aclarar cuestións relativas aos seus méritos.

Calendario de Pre-inscrición e Matrícula


USC

Web oficial de la USC

UDC

Web oficial de la UDC

UVigo

Web oficial da UVigo