Admisión e matrícula

Nota: Esta web é só informativa e o proceso de preinscrición e matriculación realízase nas universidades organizadoras do Doutoramento (USC, UDC y UVigo). Por iso, unha información máis precisa e actualizada sobre o calendario, preinscrición, matriculación, listas de admitidos,... . pode atoparse nas webs principais (sección docencia en Programas de Posgrao) de cada unha das tres universidades galegas.

Criterios de admisión
Número de prazas de cada Universidade:
  1. Universidade de Santiago de Compostela: 8 prazas.
  2. Universidade de A Coruña: 8 prazas.
  3. Universidade de Vigo: 8 prazas.

Son requisitos específicos de admisión ao noso programa de doutoramento os seguintes:
    1) Ter unha puntuación superior a 12 co seguinte criterio: Expediente académico (ata 10 puntos) + Entrevista persoal (ata 10 puntos). A Entrevista persoal se ralizará ante a CAPD para xulgar a valía da persoa candidata e a súa adecuación a algunha das liñas de investigación dispoñibles no programa de Doutoramento. Para facilitar este requisito ás persoas candidatas, a CAPD fará publicas na páxina web as liñas de investigación abertas e dispoñibles e así mesmo facilitará o contacto, previo a esta entrevista, entre as persoas candidatas e as/vos responsables das devanditas liñas de investigación.
    2) En él caso de él alumnado que deba cursar complementos de formación, superar aquellos complementos de formación recomendados por lana CAPD adaptados a su formación previa curricular que en el podrán superar los 15 ECTS. Lana realización de estos complementos será previa lo simultánea la lana matrícula en tutela académica en él programa. Véase Memoria do título para máis detalles.


Calendario de Admisión e Matrícula