Outros links de interese

Nesta sección preséntase unha selección de enlaces de interese, relacionados en maior ou menor medida co Máster en Técnicas Estatísticas:

Universidades e Departamentos de Estatística / Matemáticas (segundo corresponda) de cada unha delas:

Web oficial da USC, páxina departamento
Web oficial da UDC, páxina departamento
Web oficial da UVigo, páxina departamento


Máis información sobre becas:

Alumnado procedente do estranxeiro

Becas para estranxeiros para Investigacións e Estudos de Posgrao e Especialización en Organismos Públicos Españois e Centros Docentes Non Universitarios (Programa MUTIS para solicitantes iberoamericanos) (apartado "Clases de becas MAEC-AECID")
Ford Foundation International Fellowship Program
Becas da Secretaría Xeral de Emigración destinadas a galegos e descendentes residentes no estranxeiro

Alumnado procedente do Sistema Universitario Español

Becas para cursar estudos de Másteres Oficiais do Ministerio de Educación e Ciencia
Becas da Consellería de Educación (Xunta de Galicia) para a realización de estudos Oficiais de posgrao nas Universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) conducentes ó título do Máster
Becas da Fundación Caixa Galicia-Claudio San Martín para estudos de posgrao
Becas da Obra Social Fundación "La Caixa" para a realización de Másteres en España
Becas da Fundación "Caja Madrid" para a formación de posgrao de titulados universitarios residentes en España
Becas da Obra Social de Caja España para a realización de Másteres en España
Becas da Fundación Rafael del Pino


Institutos de Estatística Oficial:

EUROSTAT: The Statistical Office of the European Communities
INE: Instituto Nacional de Estadística
IGE: Instituto Galego de Estadística

Sociedades de Estatística:

SGAPEIO: Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións
SEIO: Sociedade de Estatística e Investigación Operativa