Suxerencias, queixas e reclamacións

Se un alumno desexa formular unha reclamación acerca do Programa de Posgrao Interuniversitario de Estatística e Investigación Operativa debe seguir o seguinte procedemento:

  • Formular a súa reclamación ante o coordinador do Programa da universidade na que está matriculado.
  • A comisión formada polos tres coordinadores do Programa resolverá en primeira instancia acerca da reclamación presentada.
  • Se o alumno non está conforme con esta resolución presentará, por escrito, a reclamación no vicerrectorado correspondente da universidade na que está matriculado e seguirá os trámites lexislados por esta universidade.

Contacto - Coordinadores

Nome Cargo Teléfono
Alberto Rodríguez Casal Coordinador General Doctorado y de la USC(+34)981563100
Juan José Vidal Puga Coordinador de la Uvigo(+34) 986802014
Mario Francisco Fernández Coordinador de la UDC+34 881011222