Becas

No apartado de noticias publícase a información relativa a convocatorias de bolsas e axudas.
Ademais, pode obter información referente a BOLSAS nas correspondentes webs das tres Universidades organizadoras.


Máis información sobre becas:

Alumnado procedente do estranxeiro

Becas para estranxeiros para Investigacións e Estudos de Posgrao e Especialización en Organismos Públicos Españois e Centros Docentes Non Universitarios (Programa MUTIS para solicitantes iberoamericanos) (apartado "Clases de becas MAEC-AECID")
Ford Foundation International Fellowship Program
Becas da Secretaría Xeral de Emigración destinadas a galegos e descendentes residentes no estranxeiro

Alumnado procedente do Sistema Universitario Español

Becas para cursar estudos de Másteres Oficiais do Ministerio de Educación e Ciencia
Becas da Consellería de Educación (Xunta de Galicia) para a realización de estudos Oficiais de posgrao nas Universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) conducentes ó título do Máster
Becas da Fundación Caixa Galicia-Claudio San Martín para estudos de posgrao
Becas da Obra Social Fundación "La Caixa" para a realización de Másteres en España
Becas da Fundación "Caja Madrid" para a formación de posgrao de titulados universitarios residentes en España
Becas da Obra Social de Caja España para a realización de Másteres en España
Becas da Fundación Rafael del Pino