Órganos de goberno

Comisión do TítuloMembros natos
Sra. Mª Elena Vázquez Cendón (Decana da Facultade de Matemáticas)
Sra. Mercedes Conde Amboage (Responsable de Calidad de la Facultad de Matemáticas)
Sra. Eduarda González Ferreiro (Xestora de Centros)
Sr. Julio González Díaz (Coordinador general)

Universidade de Santiago de Compostela
Sra. Rosa Crujeiras Casais
Sr. Julio González Díaz
Sr. Wenceslao González Manteiga
Sr. César Andrés Sánchez Sellero (Secretario Comisión)

Universidade da Coruña
Sra. María Luisa Carpente Rodríguez
Sr. Rubén Fernández Casal
Sr. José Antonio Vilar Fernández

Universidade de Vigo
Sr. Jacobo de Uña Álvarez
Sra. María del Carmen Iglesias Pérez
Sra. Leticia Lorenzo Picado

Alumnos do Programa Interuniversitario de Posgrao
Sra. Alba Rodríguez Carrera

Coordinación


Sr. Julio González Díaz (Coordinador general y coordinador da Universidade de Santiago de Compostela)
Sra. María Luisa Carpente Rodríguez (Coordinadora da Universidade da Coruña)
Sra. Leticia Lorenzo Picado (Coordinadora da Universidade de Vigo)

Órganos de goberno - Máis información