Órganos de goberno

Comisión Académica do MásterMembros natos
Sra. Mª Elena Vázquez Cendón (Decana da Facultade de Matemáticas)
Sra. Eduarda González Ferreiro (Xestora de Centros)
Sr. Manuel Febrero Bande (Coordinador general)

Universidade de Santiago de Compostela
Sr. César Andrés Sánchez Sellero
Sr. Wenceslao González Manteiga
Sr. Julio González Díaz

Universidade da Coruña
Sra. Silvia María Lorenzo Freire
Sr. Ignacio García Jurado
Sr. Mario Francisco FernándezUniversidade de Vigo
Sr. Jacobo de Uña Álvarez
Sra. María del Carmen Iglesias Pérez
Sr. Javier Roca Pardiñas

Alumnos do Programa Interuniversitario de Posgrao
Sr. Brais González Rodríguez

Coordinación


Sr. Manuel Febrero Bande (Coordinador general y coordinador da Universidade de Santiago de Compostela)
Sra. Silvia María Lorenzo Freire (Coordinador da Universidade da Coruña)
Sr. Javier Roca Pardiñas (Coordinador da Universidade de Vigo)

Órganos de goberno - Máis información