EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 3 5 12 28 36 84 183 4 351 6.06
P2 2 2 1 28 34 96 189 3 352 6.22
P3 12 4 11 26 34 111 150 7 348 5.87
P4 4 10 15 30 42 81 168 5 350 5.89
P5 4 4 4 14 53 86 177 13 342 6.14
P6 1 1 1 6 7 25 80 234 121 6.40
P7 18 14 13 48 65 69 117 11 344 5.33
P8 7 12 12 40 53 81 145 5 350 5.69
P9 6 4 9 27 49 99 159 2 353 5.95