Oferta de empleo - USC

Convocatoria pública 6/2020_U - REFERENCIA DA PRAZA: 2020-PN021. Require Grao en Matemáticas.
Traballo en modelado dinámico empírico, programando e probando series de datos, e traballo en análise de redes, para realimentar modelos compartimentais. Elaboración de informes, gráficas e artigos
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4876_gl.pdf

Convocatoria pública 5/2020 - REFERENCIA DA PRAZA: 2019-PG038. Require Grao en Matemáticas.
Estructuras Kahler e para-Kahler anti-auto-duais. Relación coas estructuras de Walker e clasificación de superficies Kahler e para-Kahler localmente conformemente chans
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4875_gl.pdf

Convocatoria pública 5/2020 - REFERENCIA DA PRAZA: 2019-PG064. Require Grao en Matemáticas.
Aprendizaxe a partires dun só exemplo e a súa aplicación a series temporais
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4875_gl.pdf

Convocatoria pública 5/2020 - REFERENCIA DA PRAZA: 2017-PN073.00. Require Grao en Matemáticas.
Desenvolvemento de modelos matemáticos e códigos científicos para a simulación numérica de problemas electromagnéticos
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4875_gl.pdf

Convocatoria pública 5/2020 - REFERENCIA DA PRAZA: 2019-PN006.
Solitóns de Ricci alxébricos lorentzianos sobre grupos de Lie de dimensión catro
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4875_gl.pdf

Convocatoria pública 5/2020 - REFERENCIA DA PRAZA: 2020-CE056.00.
Deseño e planificación estatística de estudos de determinación de salubridad de producto textil
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4875_gl.pdf

Convocatoria pública 5/2020 - REFERENCIA DA PRAZA: 2020-CE056.01.
Deseño e planificación estatística de estudos de determinación de salubridad de producto textil
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/4875_gl.pdf