Resumen del trabajo fin de masterTítulo: Análisis de competiciones deportivas con Investigación Operativa
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Vigo
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Alumno/a:
López Fernández, Andrea
Resumen:
A meirande parte das competicións deportivas profesionáis teñen que tomar decisión nas cais o obxetivo consiste en optimizar unha función ou repartir algo de maneira axeitada. Algunhos exemplo son: - Reparto dos dereitos de televisión. - Calendario da competición. - Ranking de participantes A idea do TFM sería facer unha revisión dalgunhas das técnicas aplicadas a algún destes problemas. Logo poderían aplicarse a novas situacións facendo os axustes que sexan necesarios.
Más información