Resumen del trabajo fin de masterTítulo: Implementación en R de reglas de reparto en el árbol de coste mínimo
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Vigo
Director/a:
Saavedra Nieves, Alejandro;  Bergantiños Cid, Gustavo
Resumen:
O problema da árbore de coste mínimo é un dos problemas clásicos da investigación de operacións. Trátase de atopar a forma de conectar varios nodos a unha fonte a coste mínimo. Hai varios algoritmos que nos permiten calcular dita árbore. Recentemente abordouse un novo aspecto. A repartición do coste de conexión entre os diversos nodos. Propuxéronse varias regras de reparto. Unhas están baseadas nos algoritmos de cálculo da árbore de coste mínimo e outras baseadas en teoría de xogos. Este TFM ten dous obxectivos. 1) Facer unha revisión bibliográfica das regras existentes. 2) Facer un paquete en R que calcule ditas regras.
Más información