Resumen del trabajo fin de masterTítulo: Regresión funcional multinivel para la modelización de glucosa postprandial en función da carga glicémica
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Santiago de Compostela
Director/a:
Conde Amboage, Mercedes
Alumno/a:
Cao Ríos, Ana
Resumen:
Realizarase unha análise dos datos dun estudo realizado pola Unidade de Epidemioloxía Clínica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, no cal se rexistran os niveis de glicosa de forma continua e os hábitos de vida dos pacientes presentes en dito estudo. O obxectivo será ver que efecto ten a carga glicémica nos niveis de glicosa postprandial de pacientes non diabéticos.
Más información