Resumen del trabajo fin de masterTítulo: Análisis de los problemas de árbol de mínimo coste: el caso multiobjetivo
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Vigo
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Alumno/a:
Sáez Cabrera, Sergio
Resumen:
O problema da árbore de coste mínimo é un dos problemas clásicos da investigación de operacións. Trátase de atopar a forma de conectar varios nodos a unha fonte a coste mínimo. O traballo de Subiza e Peris (2020) aborda un novo enfoque deste tema engadindo un novo elemento que indica a calidade de cada una das conexións da rede, no sentido de que una conexión pode dar lugar a un servizo de alta (1) ou de baixa (0) calidade. O obxectivo desde traballo e implementar a regra de reparto descrita en dito traballo así como plantexar un novo problema con indicacdores de calidade continuos. Subiza, B., Peris, J.E. Sharing the cost of maximum quality optimal spanning trees. TOP 29, 470–493 (2021).
Más información