Resumen del trabajo fin de masterTítulo: Contrastes para la comparación de curvas de regresión usando los momentos de los residuos
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Vigo
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Resumen:
Na literatura estatística existen diversas técnicas para contrastar a igualdade de curvas de regresión en contextos completamente non paramétricos. Véxanse, por exemplo, os traballos de Neumeyer e Dette (2003), Pardo-Fernández, Van Keilegom e González-Manteiga (2007), ou Srihera e Stute (2010). Neumeyer e Pardo-Fernández (2009) propuxeron un método moi sinxelo baseado na análise dos primeiro momento os residuos. A desvantaxe deste método é que unicamente é consistente para comparar dúas curvas de regresión fronte a unha alternativa unilateral. O obxectivo deste traballo é profundizar na posibilidade do uso da análise dos momentos de ordes un e dous dos residuos para levar a cabo contrastes de comparación de curvas de regresión con alternativas xerais. O estudo incluirá a realización de simulacións en R para comprobar o funcionamento dos métodos propostos e a comparación con outros métodos existentes. Referencias: - Neumeyer, N., Dette, H. (2003). Nonparametric comparison of regression curves: an empirical process approach. The Annals of Statistics, 31, 880-920. - Neumeyer, N., Pardo-Fernández, J. C. (2009). A simple test for comparing regression curves versus one- sided alternatives. Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 4006-4016. - Pardo-Fernández, J. C., Van Keilegom, I., González-Manteiga, W. (2007). Testing for the equality of k regression curves. Statistica Sinica, 17, 1115-1137. - Srihera, R., Stute, W. (2010). Nonparametric comparison of regression functions. Journal of Multivariate Analysis, 101, 2039-2059.
Más información