EMPLEO | Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de dúas bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 a 2025 por anticipado de gasto (código de procedemento TU981C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230208/AnuncioG0256-170123-0002_gl.pdf