Profesor contratado interino de substitución

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

ANUNCIO do 4 de novembro de 2020 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado.
Ref núm praza: 0/12016
Categoria: Contrato Interino/a de Substitución
Dedicación: Tempo Completo
Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa
Departamento: Matemáticas
Centro: Facultade de Informática
Docencia: 614G01008 Estatística; 614G02013 Modelización Estatística de Alta Dimensión
Titulación: Licenciado/a, Arquitecto/a, Enxeñeiro/a ou Graduado/a
As solicitudes dirixiranse ao reitor da Universidade da Coruña, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Máis información