R é un contorno de ferramentas de software deseñado para a manipulación de datos, cálculo matemático-estatístico e procesamento de gráficos.

 

Toda a información sobre R pódese atopar na páxina web http://www.r-project.org/, así como as opcións para descargala (ver http://cran.es.r-project.org/, CRAN espello para España) e varios manuais para o seu uso. Algunhas das principais características de R son:

 

  • Eficacia na xestión e almacenamento de datos.
  • Entorno gráfico sinxelo e potente.
  • Ferramentas de entrada / saída (lectura / escritura en ficheiros externos).
  • Linguaxe de programación sinxela e ben estruturada (vén da linguaxe C), con execución de comandos en liña: compilación e execución xuntas no mesmo paso.
  • Uso de expresións condicionais e loops. Desenvolvemento por parte do usuario das súas propias funcións.
  • Software libre e gratuíto (S-Plus é o seu equivalente comercial).

 

Ademais, R medra e desenvólvese co traballo dos seus propios usuarios. Estes traballos almacénanse en bibliotecas (paquetes), que reúnen funcións orientadas a un determinado obxectivo: desde aplicacións de diferentes métodos estatísticos ata resolver sudokus. Estas bibliotecas pódense descargar e instalar a través do propio programa (desde o menú Paquetes).