Ficha ComunicacionComunicación: Ciencia en aberto
Tipo de Comunicación: Comunicacion oralCongreso: Software Libre Científico Edición 2019
Ámbito: Autonomico
Lugar: Santiago de Compostela (España)
Fecha: 25-04-2019/25-04-2019
Authors/participants:
Crujeiras Casais Rosa María (Ponente)