Ficha ComunicacionComunicación: ROC curve comparison in the presence of covariate
Tipo de Comunicación: Comunicacion oralCongreso: XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ámbito: Autonomico
Lugar: Ferrol (España)
Fecha: 26-10-2017/28-10-2017
Authors/participants:
Fanjul Hevia Arís (Ponente),
González Manteiga Wenceslao (Coautor) and
Pardo Fernández Juan Carlos (Coautor)