Ficha ComunicacionComunicación: Técnicas de predición baseadas en modelos de regresión cuantil
Tipo de Comunicación: PosterCongreso: IV Encontro da Mocidade Investigadora
Ámbito: Autonomico
Lugar: Santiago de Compostela (España)
Fecha: 09-06-2016/10-06-2016
Authors/participants:
Conde Amboage Mercedes (Ponente),
González Manteiga Wenceslao (Coautor) and
Sánchez Sellero César Andrés (Coautor)