Ficha ComunicacionComunicación: Predicting using quantile regression methods
Tipo de Comunicación: Comunicacion oralCongreso: XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ámbito: Autonomico
Lugar: Lugo (España)
Fecha: 22-10-2015/24-10-2015
Authors/participants:
Conde Amboage Mercedes (Ponente),
González Manteiga Wenceslao (Coautor) and
Sánchez Sellero César Andrés (Coautor)