Resumen proyectoESTUDO DA INSERCION LABORAL DOS TITULADOS NO SUG 2006-2007. ADAPTACIóN DA METODOLOXíA AO PLAN GALEGO DE ESTATíSTICA 2007-2011.


Referencia: ACSUG2009
Líneas: Estudos de inserción laboral. Adaptación ao Plan Galego de Estatística.
Entidad financiadora: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Entidades participantes: UDC, USC, UVIGO
Desde: 12-01-2009
Hasta: 31-12-2009
Página web: No disponible
Integrantes:  
Rosa María Crujeiras Casais (IP)
Pedro Faraldo Roca (IP)
Verónica Carreira Figueiras (Col. Externo)
Belén M. Fernández de Castro (Col. Externo)
María José Lombardía Cortiña (Col. Externo)
José María Matías Fernández (Col. Externo)
Salvador Naya Fernández (Col. Externo)