Resumen proyectoPERFIL LABORAL DOS EGRESADOS DO SUG POR TITULACIóNS


Referencia: 2006/Faraldo2
Líneas: Perfil laboral na inserción de titulados universitarios
Entidad financiadora: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Desde: 10-11-2006
Hasta: 10-08-2007
Página web: http://eio.usc.es/pub/gae
Integrantes:  
Pedro Faraldo Roca (IP)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
Belén M. Fernández de Castro (Col. Externo)
José María Matías Fernández (Col. Externo)
Salvador Naya Fernández (Col. Externo)
Verónica Carreira Figueiras (Col. Externo)