Presentación

Quén somos


Liñas de Investigación
- Inferencia estatística; Bioestatística; Geoestatística; Técnicas de mostraxe y remuestraxe; Series temporales; Inferencia non paramétrica; Datos categóricos; Datos censurados e/ou truncados; Predicción; Análisis multivariante; Técnicas de Optimización, Teoría de Xogos
Servizos e Recursos
- Asesoramento estatístico e análisis de datos; Predicción en series de tempo; Elaboración de mapas a partir de datos espaciais;
Aplicacións estatísticas en industria; Modelización en finanzas; Estatística medioambiental; Bioestatística; Estatística de Turismo
Palabras clave
- Inferencia estatística; Modelización estatística; Predicción; Bioestatística; Geoestatística; Mapas estatísticos

Traballo Consulting (Arrancando MATHEMATICA CONSULTING (23 e 24 Xaneiro 2007)