O Servizo de Consultoría Estatística

O Servizo de Consultoría Estadística nace co apoio de unha axuda económica da Xunta de Galicia, a través da convocatoria para Grupos de Referencia Competitiva. O grupo Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións (GI-1914) estableceu como prioridade para a súa consolidación como estructura de investigación de excelencia, unha reorganización das actividades do grupo en tres unidades atendendo as características da actividade investigadora interdisciplinar levada a cabo polos seus membros. A axuda económica recibida invertíuse na contratación de dous técnicos coordinadores da sección.

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n

Santiago de Compostela

A Coruña

España

15782