CongresosSe han encontrado 587 registros.

21) González-Rodríguez, B.; González-Rueda, A. M.; González-Díaz, J.; Pateiro-López, B.; Ossorio Castillo, J.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2019).RAPOSa, a freely available solver for polynomial o ... (Comunicación oral). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

22) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2019).Variabilidade onomástica vs. variabilidade lingü ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 102-103). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

23) Davila-Pena, L.; Casas-Méndez, B. V. and R Penas, David (2019).Nuevos modelos derivados del truck and trailer rou ... (Poster). Libro de actas: XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Libro de actas I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 202). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

24) Davila-Pena, L. and Casas-Méndez, B. V. (2019).Un nuevo algoritmo heurístico para el truck and t ... (Comunicación oral). Libro de actas: XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Libro de actas I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 20). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

25) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2019).Un novo contraste de bondade de axuste para modelo ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas do XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operación. (pp: 145-146). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

26) Oviedo, M (2019).Selección de variables aplicada a la predicción ... (Oral-Invitada). Seminario de Modelos de Estatística e Optimización con aplicaciones en la Energía. Santiago de Compostela.

27) Ameijeiras-Alonso, J.; Verhasselt, A. and I. Gijbels (2019).On a new family of unimodal flexible circular dist ... (Comunicación oral). Libro de actas: Abstract book Annual Meeting RSSB 2019. (pp: 24). 27th Annual Meeting of the RSSB. Sint-Truiden (Bélgica).

28) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).Dealing with the LASSO adjustment problems as a va ... (Poster). Libro de actas: https://wgml.es/files/actas_wgml2019.pdf. (pp: 60). Machine Learning Workhop Galicia 2019 (WGML2019). A Coruña (España).

29) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2019).Ejemplos de selección de variables funcionales en ... (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2019 (WGML2019). A Coruña (España).

30) Rodríguez Muíños, Miguel Ángel; Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez Gayoso, R. (2019).Presentación do "concurso MeLiSA" con R ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 37). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).