Comunication: Un novo test de unimodalidade para datos circulares
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso SGAPEIO
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Bolón Rodríguez Diego (Ponente),
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor) and
Rodríguez Casal Alberto (Coautor)