Comunication: Including covariates in ROC curve analyses
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Fanjul Hevia Arís (Ponente),
González Manteiga Wenceslao (Coautor) and
Pardo Fernández Juan Carlos (Coautor)