Comunication: Testing quantile regression models when the response variable is right-censored and the covariate is high-dimensional
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Conde Amboage Mercedes (Ponente),
Van Keilegom Ingrid (Coautor) and
González Manteiga Wenceslao (Coautor)