Comunication: A new approach to directional clustering from set estimation techniques
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Saavedra Nieves Paula (Ponente) and
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor)