Comunication: Aprendendo ferramentas TIC para o ensino da Estatística
Type of comunication: CursoMeeting: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Borrajo García María Isabel (Ponente),
Conde Amboage Mercedes (Ponente) and
Ginzo Villamayor María José (Ponente)