Comunication: Analysis of the overall isonymy in Galicia under a cooperative game theory approach
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Ginzo Villamayor María José (Ponente) and
Saavedra Nieves Alejandro (Coautor)