Comunication: Selección de variables en alta dimensión
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: VIII Encontro da Mocidade Investigadora
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela
Data: 26-05-2021/28-05-2021
Authors/participants:
Freijeiro González Laura (Ponente),
Febrero Bande Manuel (Coautor) and
González Manteiga Wenceslao (Coautor)