Comunication: Contrastes de comparación de procesos puntuais sobre grafos lineares
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Borrajo García María Isabel (Ponente),
González Pérez Ignacio (Coautor) and
González Manteiga Wenceslao (Coautor)