Comunication: Avances en contrastes de bondade de axuste baseados en estatísticos de enerxía para datos censurados (Advances in energy distance-based goodness-of-fit tests for censored data)
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Vidal García María (Ponente),
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor) and
González Manteiga Wenceslao (Coautor)