Comunication: Estimación non paramétrica de rexións de alta densidade para datos direccionais
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Bolón Rodríguez Diego (Ponente),
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor) and
Rodríguez Casal Alberto (Coautor)