Comunication: Conectando R con outras linguaxes
Type of comunication: Curso invitadoMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Ameijeiras Alonso Jose (Ponente) and
Davila Pena Laura (Ponente)