Comunication: Helping spherical nonparametric density estimation with a parametric hint
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Alonso Pena María (Ponente),
Claeskens Gerda (Coautor) and
Gijbels I (Coautor)