Comunication: SELECCIÓN GENÓMICA EN ALTA DIMENSIÓN: CUANDO HAY MÁS COVARIABLES QUE MUESTRAS
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Freijeiro González Laura (Ponente),
Febrero Bande Manuel (Coautor) and
González Manteiga Wenceslao (Coautor)