Comunication: Nonparametric estimation of the sparsity function
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Conde Amboage Mercedes (Ponente) and
Sánchez Sellero César Andrés (Coautor)