Comunication: Regresión con Datos Faltantes
Type of comunication: PosterMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Pérez González Ana (Coautor),
Cotos Yáñez Tomás (Coautor) and
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor)