Comunication: Ferramentas para traballar a estatística e investigación de operacións na aula
Type of comunication: Curso invitadoMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Ginzo Villamayor María José (Coautor) and
Saavedra Nieves Alejandro (Coautor)