Comunication: Asignación óptima de medios aéreos na extinción dun gran incendio forestal: modelo e heurística.
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: A Coruña (España)
Data: 26-10-2023/28-10-2023
Authors/participants:
Rodríguez Barreiro Marta (Ponente),
Ginzo Villamayor María José (Asistente),
Pérez Porras Fernando (Coautor),
Carpente Rodríguez María Luisa (Coautor) and
Lorenzo Freire Silvia María (Coautor)