Comunication: Coordinando os helicópteros nun incendio forestal
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: Noite Europea das Persoas Investigadoras
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 29-09-2023/29-09-2023
Authors/participants:
Rodríguez Barreiro Marta (Ponente) and
Ginzo Villamayor María José (Ponente)