Comunication: Modelling periodic data with a two-pieces distribution
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Ameijeiras Alonso Jose (Ponente),
Gijbels I (Coautor) and
Verhasselt Anneleen (Coautor)