Comunication: Un test de multimodalidade baseado na verosimilitude
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: III PhDay-EIO
Ambit: Autonomico
Place: Vigo (España)
Data: 28-10-2022/28-10-2022
Authors/participants:
Bolón Rodríguez Diego (Ponente),
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor) and
Rodríguez Casal Alberto (Coautor)