Comunication: Analizando as estratexias de escape en larvas de peixe cebra mediante regresión multimodal circular
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: XV Congreso SGAPEIO
Ambit: Autonomico
Place: Santiago de Compostela (España)
Data: 04-11-2021/06-11-2021
Authors/participants:
Alonso Pena María (Ponente) and
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor)