Material Docente: Estadística e IO


ESENCIAIS
Inferencia Estatística Paramétrica II: comparación de poboacións
María Isabel Borrajo García, Mercedes Conde Amboage e Rosa María Crujeiras Casais (2023)
Inferencia Estatística Paramétrica I: intervalos de confianza e contrastes de hipóteses
Fundamentos da Teoría da Probabilidade
O programa estatístico R: guía rápida das principais utilidades e funcións
Estatística descritiva: resumos numéricos e representacións gráficas
María Isabel Borrajo García, Mercedes Conde Amboage e Rosa María Crujeiras Casais (2023)
María Isabel Borrajo García, Mercedes Conde Amboage e Rosa María Crujeiras Casais (2021)
María Isabel Borrajo García, Mercedes Conde Amboage e Rosa María Crujeiras Casais (2021)
María Isabel Borrajo García, Mercedes Conde Amboage e Rosa María Crujeiras Casais (2020)
MANUAIS
Técnicas de Investigación Social. Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Introducción a la teoría de juegos
Manual de estadística básica para Ciencias de la Salud
 Prácticas de Estadística en R. Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
M. Ángeles Fernández Sotelo e Luis Coladas Uría (2014)
Balbina Casas Méndez, Gloria Fiestras Janeiro, Ignacio García Jurado e Julio González Díaz (2012)
Rosa María Crujeiras Casais e Pedro Faraldo Roca (2010)
 Manuel Febrero Bande, Pedro Galeano San Miguel, Julio González Díaz e Beatriz Pateiro López (2008)
UNIDADES DIDÁCTICAS
Variables aleatorias continuas (UD4)
Variables aleatorias discretas (UD3)
Fundamentos da Teoría da Probabilidade (UD2)
Estatística descritiva (UD1)
María Isabel Borrajo García e Mercedes Conde Amboage(2023)
María Isabel Borrajo García e Mercedes Conde Amboage(2023)
Mercedes Conde Amboage, María Isabel Borrajo García e Carmen Cadarso Suárez (2022)
Mercedes Conde Amboage, María Isabel Borrajo García e Carmen Cadarso Suárez (2022)
VÍDEOS
STAPildora: el origen de la estadística espacial
 
Manexo de datos con Rcmdr
   
María Isabel Borrajo García (2023)
 
Rosa María Crujeiras Casais, Mercedes Conde Amboage e María José Ginzo Villamayor (2021)