Proyecto fichaPRODILACTReferencia: FEADER 2012/76 Líneas: Sistema para a redución de custos nas explotacións leiteiras a través da mellora da loxística e trazabilidade na produción e distribución de pensos
Entidad financiadora:
Xunta de Galicia
Entidades participantes:
Universidade de Santiago de Compostela e FEIRACO PIENSOS SLU
Desde: 15-10-2012 Hasta: 15-02-2014
Página web: No disponible
Integrantes:
Carlos Amiama Ares (IP)
Javier Bueno Lema (Part.)
María Luisa Carpente Rodríguez (Part.)
Balbina Virginia Casas Méndez (Part.)
Ana Belén Cerdeira (Part.)
José Manuel Pereira González (Part.)
Documentación: